REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Sagt om oss…

«Steg for Steg AS bidro med stødig prosessledelse da vi i Kirkens SOS skulle revidere vår visjon og våre verdier. Alt det unike Refleksjonshuset bød på ga oss en ekstra boost til lagfølelse, inspirasjon og kreativitet.»

[Lasse Heimdal, Generalsekretær i Kirkens SOS]


«Ingunn og Ola har sammen og hver for seg gitt meg gode verktøy for å lede en bedrift i endring og utvikling. De har sett meg og kommet i møte på en måte som har utviklet meg som leder og bidratt til ro og fokus i arbeidshverdagen. 

Jeg anbefaler alle å finne seg et gult rom på Lesja.»

[Hege Lindstrøm, daglig leder, Inn på tunet Norge] «Når jeg kommer til Refleksjonshuset så blir pulsen og skuldrene lavere. Det er utrolig godt å få tid til å tenke og reflektere i ro, noe som er vanskelig ellers i en travel lederhverdag. Erfarne og trygge veiledere, vakre omgivelser og god pleie gjør at jeg, etter et opphold her, er klar for å møte arbeidshverdagen igjen med tanker og problemstillinger jeg har fått rydda opp i. Anbefales!»

[Linda Dyrnes, Dagleg leiar, FolkOrg]    «Steg for Steg har bidratt til en god prosess vedrørende kompetansekartlegging og kompetanseutvikling i Fjellbanken. Noe som har ført til en økt bevissthet og et økt engasjement hos alle ansatte i banken. De ansatte ser nå i større grad enn tidligere de utviklingsmuligheter som finnes i vår organisasjon. 

Vi i Fjellbanken er glade for å ha så dyktige og kompetente rådgivere lokalt i Nord-Gudbrandsdalen. Dette ser vi på som en stor styrke, der vi også får gode innspill med bakgrunn i lokalkunnskapen Steg for Steg har om markedet.»

[Unni Strand, Administrerende banksjef, Sparebank1, Lom og Skjåk #fjellbanken]«Dyktige folk på emnet, og flinke til å stille dei rette utfordrande spørsmåla.»

[Jo Trygve Lyngved, Almenningsstyrar, Skjåk Allmenning]«Ingunn og Ola sitt sted på Lesja setter en harmonisk og trygg ramme for det som må sies å være et helt unikt lederfornyelsesprogram.» 

«Du blir trygt invitert inn i en reise i eget lederskap gjennom en fin veksling mellom individuell og felles refleksjon.»

Jeg sitter igjen med verdifulle relasjoner, økt kunnskap om sammenheng mellom kropp og sinn, fornyet innsikt i egne verdier, selvivaretakelse, balanse og indre ro.»

[Kristin Lahnstein Jørstad, HR-direktør, Norsk Stål AS]«Dette programmet gir god mulighet til individuell fornyelse og motivasjon til videre utøvelse av ledelse.»

[Therese Bjor Rønningen, HR direktør, Diakonhjemmet sykehus]«Deltakerne er i gode hender hos dere. Dere er solide og har mange strenger å spille på/gode verktøykasser.  Jeg føler meg trygg på at dere kunne ivareta deltakere på en god måte dersom det skulle blir krevende enten individuelt eller i gruppedynamikk-sammenheng.»

[Nina Garshol, Psykolog / HR leder, Helse Møre og Romsdal]«Steg for Steg er en dyktig og god samarbeidspartner for Fjellbanken. Ingunn og Ola har ledet oss stødig gjennom en god strategiprosess, og resultatet ble en konkret og nyttig strategiplan for banken. Strategiplanen blir aktivt brukt i hele organisasjonen, og er den «grønne tråden» for bankens drift og utvikling.»

[Unni Strand, administrerende banksjef, Fjellbanken]Behageleg og god atmosfære i refleksjonshuset – var med å sette ekstra fokus i arbeidet med strategiplanen.»

[Jo Trygve Lyngved, almenningsstyrar, Skjåk Almenning]«Vi var ventet på alle områder. Godt å ha litt fysisk plass både individuelt og for gruppen. Uteområdene var også viktige og at gården ligger på landet og man opplever stor grad av ro. Stor gevinst i å ha en dedikert person som sørget for at vi hadde det bra til enhver tid.

Opplevde at måltidene ble en del av programmet. Satte stor pris på kortreist og egendyrket hjemmelagd mat. Det bidro mye til den rolige atmosfæren jeg opplevde.»

[Therese Bjor Rønningen-HR direktør, Diakonhjemmets sykehus]

^