REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Visjon og verdier

Vår visjon: Vi skaper resultater gjennom refleksjon

Våre verdier: RAUS

RESULTATORIENTERT: Vi er opptatt av å skape resultater for bedriften.

AKTIVT TIL STEDE: Vi er aktivt tilstede i våre kurs

UREDDE: Vi tør å utfordre å ta imot det som kommer.

SAMSPILL: Vi er i samspill oss imellom og med deltakerne.

Vi bruker vår kunnskap og erfaring i samspill med kunst, natur og kultur, for å gi våre kunder tid og rom for refleksjon og langsiktig tenkning.

Om våre prosesser

I vårt arbeid med kurs, programmer og veiledning er evaluering en svært viktig rutine. Vi lar alltid våre kunder evaluere det de har deltatt på, samtidig som vi etter hvert oppdrag evaluerer oss selv.

Dette gir en enestående mulighet for utvikling, forbedring og læring. Gjennom evalueringene sitter vi igjen med et tydelig bilde av oss selv som konsulenter.

Vi er gode, trygge prosessledere med en sjelden dynamikk. Vi byr på oss sjøl, er ekte, tilstede og fleksible.

Vår ulike bakgrunn, personlighet og spisskompetanse utfyller hverandre og skaper bredde i tilnærmingen til oppgaver en konsulent må håndtere.

Med oss som konsulenter blir det morsomme prosesser med mye humør og energi.

I gjennomføringen av våre oppdrag kan det dukke opp uforutsette og utfordrende situasjoner. Vi er uredde og gode til å fange opp det som er viktig for å komme videre og har mot og faglig trygghet til å ta det opp. Det blir sagt om oss at vi skaper en svært trygg ramme som gjør det lettere å komme fram med det som er vanskelig.

Begge har erfaring med å lede komplekse prosesser.

Ola og Ingunn i Cocpit

Om personene

Ingunn, Ola og eli i Cocpit

Det unike ved oss

Samspillet mellom oss og vår sammensatte kompetanse og stedet som ramme for kurs og utviklingsprosesser.  

Ola, Ingunn og Eli

Ingunn Hagen – kursleder

Ingunn er en erfaren prosessveileder.

Hun er faglig trygg og åpen for inntrykk, god på samtaler og møte mennesker.  Ingunn lar seg engasjere av andre mennesker og er til stede i prosesser og samtaler med varme, kreativitet og nysgjerrighet. 

Ingunn er oppriktig interessert i utvikling for den enkelte og for organisasjonene hun arbeider med. Hun setter ting i bevegelse og følger opp med øvelser og teori tilpasset den enkelte oppdragsgiver.

Ingunn er utdannet teolog, organisasjonsveileder, veileder for enkeltpersoner og dramapedagog.

Konsulent siden 2000

Eli Odden – kursvert

Eli er allsidig, kreativ og løsningsorientert. Hun legger til rette inne og ute slik at folk skal trives å ha det bra her hos oss. Eli ser de som kommer og skaper trivsel i omgivelsene gjennom god mat og vakre rom. Hun har blikk for helheten, er rask i snuen og ordner opp med det meste. 


Ola Jordhøy – kursleder

Ola har lang erfaring fra styrearbeid i organisasjoner og stor kompetanse på organisasjonsforståelse.

Han ser fort mønster og sammenhenger i organisasjonene. Med godt humør og et smittende engasjement leder han organisasjoner i strategiprosesser, rolleforståelse, bedriftskultur og styrekurs. 

Ola har god formidlingsevne og kan formidle kompliserte ting med et forståelig språk. 

Utdanning: Sivilagronom

Erfaring: Bonde. Styremedlem, som styreleder i Felleskjøpet og Landkreditt

Konsulent siden 2010

Agnes Heen – gjestekursleder

Agnes er et sjeldent kompetent menneske for å forstå kroppen vi bærer med oss. Hun har erfaring fra både private og offentlige arbeidsplasser. 

En kursdeltaker sa om Agnes: «Trygg som fjell, men fleksibel som eit strå. Slik vil eg og vere når eg blir voksen! Kunnskapen som Agnes har er mangelvare hos mange, og derfor nesten ekstra «verdifull» å løfte fram i nokre kontekstar.»

Agnes er spesialist innen psykomotorisk fysioterapi.

^