REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Kurs og programmer for styrer

Våre styrekurs og programmer er bygd på teori og egen erfaring som styremedlem og styreleder i flere selskaper. Kunnskaps og erfaringsdeling med styrekolleger gir faglig bredde. Vi tar for oss både de formelle og de relasjonelle sidene av det å sitte i et styre.

 Høyt opp og langt fram

Om å heve blikket, se helhet og vise vei

Foto: Truls Moum

Foto: Per Jordhøy

Foto: Truls Moum