REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Programmer tilpasset den enkelte leder

Gjennom erfaring og evaluering over år har vi bygget egne programmer.

Våre lederkurs er rettet mot ledere og mellomledere i små og store bedrifter og organisasjoner. Vi er opptatt av å skape resultater for den enkelte leder.

Kursene holdes i vårt eget refleksjonshus på Lesja. Her kommer man seg  bort fra det daglige og inn i hyggelige omgivelser omgitt av kunst, kulturlandskap og refleksjonsplasser. I samspill med dere og oss, kunst, natur og kultur vil det vokse frem nyttige og morsomme prosesser. Les mer om våre programmer:

Gi meg bare et stille rom

Lederpåfyll når det blåser på toppene

Foto: Per Jordhøy

Foto: Truls Moum

Å rope høyt er ingen kunst

Kunsten er å samtale, finne og løse problemet

Foto: Truls Moum

Foto: Per Jordhøy